Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę

 

1.Współadministratorami Danych są ELEX -BIS” Ireneusz Chrabąszcz, „ELEX TKANINY-BIS” S.C. Artur Chrabąszcz, Elżbieta Chrabąszcz, Ireneusz Chrabąszcz, „ELEX” Elżbieta Chrabąszcz, „ELEX TKANINY” S.C. Elżbieta Chrabąszcz, Ireneusz Chrabąszcz, „KONEKT-BIS” Sp. z o.o. sp. komandytowa, P.P.H. „KONEKT- TKANINY” Adriana Chrabąszcz, P.P.H. „KONEKT” Artur Chrabąszcz, „WEKTOR” Marcin Chrabąszcz – z siedzibami w Piekoszów (26-065) ul. Ogrodowa 7D

Szczegóły porozumienia między Współadministratorami znajdują się na stronie                           http://elex-bis.com.pl/          w zakładce RODO

2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się e-mail: odo@tkaniny-konekt.pl,  tel. 888 108 511  lub osobiście w siedzibie Administratora

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz (o ile zgoda została udzielona) przyszłych rekrutacji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 3. a) art. 6 ust. 1 pkt. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie bieżącej rekrutacji, /czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby
 4. b) w zakresie danych określonych w art. 221 1 Kodeksu pracy – art. 221 §1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 5. c) w zakresie przyszłych rekrutacji – zgoda (o ile została wyrażona ) – 6 ust. 1 lit. a) RODO,                                co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.
 6. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie , jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów przez okres trwania obecnej rekrutacji ( z uwzględnieniem 3 miesięcy w których istnieje możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 12 miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji.
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
 10. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 4. c, w dowolnym momencie.
 11. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.