KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

1)Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w procesie monitoringu wizyjnego w budynków  przy ul. Ogrodowa 7D – /Siedziba/ oraz na. ul. Czarnowskiej 54 /odział/ – Piekoszów (26-065) oraz na terenie wokół obiektów są:

pierwszy Współadminstrator „KONEKT-BIS” Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą                        w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D; drugi Współadminstrator P.P.H. „KONEKT- TKANINY” Adriana Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D; trzeci Współadminstrator P.P.H. „KONEKT” Artur Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D, czwarty Współadminstrator  „ELEX TKANINY -BIS” S.C. Artur Chrabąszcz, Elżbieta Chrabąszcz, Ireneusz Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D; piąty Współadminstrator  „ELEX” Elżbieta Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D; szósty Współadminstrator „ELEX -BIS” Ireneusz Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D;  siódmy Współadminstrator „ELEX TKANINY” S.C. Elżbieta Chrabąszcz, Ireneusz Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D; ósmy Współadminstrator „WEKTOR” Marcin Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065) Piekoszów, ul. Ogrodowa 7C

2) W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO], W szczególności uzgodniliśmy, że:

– Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego,

–    Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych osobowych, oraz odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych osobowych

2) Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach

ochrony swoich danych osobowych przez e‑mail: odo@tkaniny-konekt.pl, telefonicznie pod numerem 888 108 511  lub pisemnie na adres Administratorów

Szczegóły porozumienia pomiędzy Współadministratorami znajdują się na stronach internetowych Współadministratorów: http://tkaniny-konekt.pl/, http://elex-bis.com.pl/, http://tkaniny-wektor.pl/, w zakładkach RODO

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w obiekcie – ul. Ogrodowa 7D – /Siedziba/ oraz na. ul. Czarnowskiej 54 /odział/ – Piekoszów (26-065) oraz na terenie wokół obiektów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, aby zapewnić ochronę osób i mieniana współadministratorów. Monitoring nie jest wykorzystywany do nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 dni Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5) zapis następuje na nośnikach, które są zabezpieczone w odpowiedni sposób.

6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych jeśli nie narusza to praw innych, realizowane za pośrednictwem uprawnionych służb.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;